Kadra Przedszkola Publicznego w Mnichu:

DYREKTOR: Małgorzata Kowalczyk

 

Nauczyciele: 

Paula Kasza

Marzana Sosna

Joanna Rakus

Maria Mynarska

Judyta Janota

Katarzyna Pieszka 

Monika Przybyła

  
religia:

Katarzyna Stabrawa


logopeda: Maria Mynarska 
rewalidacja: Katarzyna Moroz oraz Maria Mynarska

terapia pedagogiczna: Paula Kasza

pedagog: Paula Kasza

Pedagog Specjalny: Marzena Sosna

Psycholog Agata Gwóźdź