Kadra Przedszkola Publicznego w Mnichu:

DYREKTOR: Małgorzata Kowalczyk

 

Nauczyciele: 

Martyna Kajstura

Judyta Janota

Paula Kasza

Maria Mynarska

Katarzyna Pieszka 

Joanna Rakus

Marzena Sosna

  
religia:

Katarzyna Stabrawa


logopeda: Maria Mynarska 

rewalidacja: Katarzyna Moroz oraz Maria Mynarska

terapia pedagogiczna: Paula Kasza

pedagog: Paula Kasza

pedagog specjalny: Marzena Sosna

psycholog: Agata Sajdowska