Informacje o przedszkolu

Organ prowadzący przedszkole: Wójt Gminy Chybie
Dyrektor przedszkola: mgr Małgorzata Kowalczyk
Liczba oddziałów ogółem: 5
Liczba dzieci ogółem: 110
Liczba nauczycieli ogółem: 10
Przedszkole posiada:
- pięć sal zajęć

- jadalnię

- gabinet terapeutyczny

- sekretariat

- gabinet dyrektora

- zaplecze kuchenne

- szatnie

- ogród przedszkolny