Rys historyczny

Przedszkola Publicznego w Mnichu

 

Dokładna data powstania Przedszkola Publicznego w Mnichu jest nieznana…

II połowa lat 40-stych – prawdopodobny okres funkcjonowania placówki w „starej” szkole w Mnichu

1953/1954 – kierownikiem przedszkola zostaje Pani Wilhelma Koźlik

1.09.1969 r. – kierownikiem przedszkola zostaje Pani Helena Kopiec

marzec 1976 r. – rozbiórka „starej” szkoły i rozpoczęcie budowy budynku przedszkola

1.09.1979  r. – uroczyste otwarcie nowego budynku

1990-2009 r. – funkcję dyrektora placówki pełni Pani Bogumiła Dopart

1991 r. – utworzony zostaje III oddział przedszkolny

2005 r. – przekazanie mieszkania znajdującego się w budynku placówki na cele funkcjonowania przedszkola

2009-2018 r. - funkcję dyrektora placówki pełni Pani Krystyna Sikora

2010 r. – utworzony został IV oddział przedszkolny

2015 r. – utworzony został V oddział przedszkolny

2015 r. – wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola

1.09.2018 r. – dyrektorem przedszkola zostaje Pani Małgorzata Kowalczyk