Prasa Lokalna - wydawca dwutygodników lokalnych na terenie Czechowic-Dziedzic, Strumienia i Chybia.
Kliknij na okładkę, aby dowiedzieć się więcej.


Nowa FormacjaNowa Formacja
dwutygodnik, ISSN 1232-3616

Ukazuje się na terenie Bąkowa, Chybia, Drogomyśla, Frelichowa, Mnicha, Pruchnej, Strumienia, Zabłocia, Zaborza, Zarzecza i Zbytkowa.
Pierwszy numer wydany został w kwietniu 1984 roku. Do 1988 roku miesięcznik, który był pismem literackiego Klubu Młodych Exodus.
Od 21 lipca 1989 roku regularny, płatny dwutygodnik. Od 1992 roku wydawnictwo prywatne.
Redaktor naczelny: Mirosław Siemiński.

Gazeta CzechowickaGazeta Czechowicka
dwutygodnik, ISSN 1644-3438

Ukazuje się na terenie Bronowa, Czechowic-Dziedzic, Ligoty i Zabrzega.
Pierwszy numer wydany został lipcu w 2002 roku.
Redaktor naczelna: Barbara Siemińska.