Odpłatność za pobyt w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego!

 

Szanowni Państwo, pragnę poinformować że opłaty za dyżur wakacyjny wnoszą Państwo wyłącznie przelewem na konto nr:

84 1050 1070 1000 0024 3792 8506

Przelew dokonujemy w terminie:

 

      od 1.08 do 5.08 za okres dyżuru: od 16.07 do 31.07.2020 r.

od 8.08 do 12.08 za okres dyżuru: od 1.08 do 6.08.2020 r.

 

Z poważaniem

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Mnichu

                                           Małgorzata Kowalczyk

 

 

 

Terminy dyżurów poszczególnych przedszkoli Gminy Chybie:

- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu od 1 lipca do 15 lipca

- Przedszkole Publiczne w Mnichu od 16 lipca do 6 sierpnia

- Przedszkole Publiczne w Chybiu od 7 sierpnia do 28 sierpnia

 

Małgorzata Kowalczyk

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Mnichu

 

 

Drodzy Rodzice!

Zanim zdecydujecie o posłaniu dziecka do przedszkola koniecznie zapoznajcie

się z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA, która będzie obowiązywał w

palcówce do odwołania nałożonych obostrzeń sanitarnych.

Od 16 lipca do Procedury Bezpieczeństwa wprowadzony został

ANEKS nr 2 w związku ze zmianą wytycznych GIS. 

 

Każdy Rodzic, którego dziecko korzystać będzie z opieki przedszkola w

najbliższym czacie zobowiązany jest

do bezwzględnego przestrzegania jej zapisów!

 UWAGA!!

Dziecko może przyjść do przedszkola wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu rodzica  i otrzymaniu zgody dyrektora. 

Rodzicu zdecydowałeś posłać dziecko do przedszkola

i uzyskałeś akceptację dyrektora wydrukuj:

 

OŚWIADCZENIE

 

DEKLARACJĘ

 

Wypełnione dokumenty dostarcz do placówki

pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu!

 

 

 

 

Reforma edukacji