OGŁOSZENIE!

Szanowni Państwo. Na konto Rady Rodziców:23 1050 1083 1000 0097 2022

6399 ING BANK ŚLĄSKI  można dokonywać wpłat wszystkich niezbędnych

opłat wymienionych na zebraniu organizacyjnym z wychowawcą grupy.

 

Panie z poszczególnych grup wyślą Państwu wiadomość dotyczącą kwot za

pośrednictwem mobiDziennika.

 

Należy wykonać tylko jeden przelew sumując ze sobą wszystkie opłaty.

W tytule przelewu należy podać: Imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupę np.

SKRZATY.

 

-----------------------------------------

 

 OGŁOSZENIE!

Szanowni Państwo. Na terenie przedszkola znaleziono męski zegarek.

 

Właściciela prosimy o odbiór przedmiotu w kancelarii przedszkola.

 

Reforma edukacji

Szukaj na stronie