Piłki - zajęcia spotrowe

I N F O R M A C J A !

 

Zajęcia z piłkami odbędą się w I tygodniu

 

ferii, w godzinach dopołudniowych (od

 

godz. 10.00), w następujących dniach:

 

- 30 stycznia 2018 r. – wtorek (odrabiane

 

zajęcia za 5.01.2018 r.)

 

- 2 lutego 2018 r. - piątek

 

W dniu 9 lutego 2018 r. nie będzie zajęć!

 

Od dnia 16 lutego 2018 r. zajęcia będą

 

prowadzone co piątek według

 

dotychczasowych godzin.

 

 

 

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Dzień BABCI i DZIADKA

 

23 STYCZNIA - grupy p. Oli, p. Judyta i p. Kasi,

 

24 STYCZNIA - grupy starsze - p. Asi, p. Małgosi 

 

Reforma edukacji