Ogłoszenia

 

OGŁOSZENIE!

       Informujemy, że od dnia 12 lutego 2018 r. istnieje możliwość uiszczania opłat na rachunek bankowy placówki.

Rodzice zainteresowani taką formą płatności proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu przedszkola celem podpisania aneksu do zawartej umowy o świadczenie usług przedszkolnych i uzyskania szczegółowych informacji dot. sposobu dokonywania opłat.

 

Numer konta do elektronicznej płatności:

84  1050  1070  1000  0024  3792  8506

 

 

 

 

Reforma edukacji