Oddział V: Grupa starszaków

 

 

 

 Tematy kompleksowe na miesiąc

marzec:

 

1. W marcu jak w garncu

 

 

 

Drodzy Rodzice!

 

W minionym tygodniu rozmawialiśmy w przedszkolu o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie. Dzieci w małych grupkach dzieliły się wiedzą z kolegami i koleżankami, by następnie zaprezentować informacje na forum grupy. Podkreślaliśmy nieprzewidywalność wiosennej pogody, również na podstawie przysłów i powiedzeń o wiośnie. Dzieci w trakcie zabawy dramowej prezentowały prognozę pogody. Wiele zabaw było organizowanych w parach i małych grupkach, co nie tylko pozwoliło dzieciom dzielić się wiedzą, ale również wsparło ich rozwój społeczny – umiejętność prowadzenia negocjacji, zawierania kompromisów, współpracy. Poznały literę w na przykładzie wyrazu wazon i wykonały wiele ćwiczeń utrwalających sposób jej pisania oraz miejsce w liniaturze. Tworzyły zbiory różnych przedmiotów, klasyfikując je ze względu na określone cechy. Uczestniczyły w wielu zabawach ruchowych, również z towarzyszeniem piosenek w języku polskim i angielskim. Uczyły się śpiewać piosenkę Marcowa pogoda. Wykonały pracę plastyczną przedstawiającą ogród pełen krokusów oraz przestrzenną biedronkę, zgodnie z instrukcją obrazkową.

 

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?  

 

Najwięcej zalet zarówno poznawczych, jak również społecznych, emocjonalnych i fizycznych przyniesie dziecku wycieczka do lasu, na łąkę, do ogrodu, na pole. Mogą Państwo wcześniej przygotować się do tej wyprawy. Warto obejrzeć z dzieckiem albumy, książki i filmy przyrodnicze dotyczące fauny i flory w okresie wiosennym. Warto przypomnieć dziecku podstawowe informacje o gatunkach roślin chronionych w Polsce. Po powrocie mogą Państwo zrobić z dzieckiem zielnik lub przygotować album ze zdjęciami, który dziecko może zaprezentować w przedszkolu. Większość dzieci zna już wiele liter – można spróbować podpisać zebrane okazy. 

 

W następnym tygodniu będą potrzebne: różne nasiona warzyw i kwiatów, cebule kwiatów.

   

2. Porządki w ogrodzie

 

  3. Witaj Wiosno!

 

4. Zwierzęta na wiejskim podwórku

 

 

 

 

 
 

Reforma edukacji