Przygotowała mgr: Małgorzata Kowalczyk

 

 

DZIECIŃSTWO BEZ PRZEMOCY

 

Zainspirowana artykułem Marleny Trąbińskiej-Haduch "Pochwały mają moc" opublikowanym w czasopiśmie dla nauczycieli "Bliżej przedszkola" chciałam państwu przybliżyć założenia Kampanii "Dzieciństwo bez przemocy" oraz przytoczyć porady skutecznej pochwały wskazywane przez autorkę artykułu. 

Zacznijmy od ogólnopolskiej kampanii społeczna "Dzieciństwo bez przemocy" poświęconej problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci. Akcja pod hasłem "Bite dzieci widzą świat inaczej" skierowana jest do rodziców, a jej celem jest uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych. Zachęcam Państwa do odwiedzenia strony www.dziecinstwobezprzemocy.pl na, której zapoznają się Państwo ze szczegółami akcji. Gorąco polecam ciekawe artykuły na temat wychowania bez przemocy i pozytywnego rodzicielstwa, które znajdują się w zakładce "Dla rodziców". 

Temat jest szczególnie aktualny, gdyż 20 listopada 2009 r. minęło 20 lat odkąd została uchwalona Konwencja o prawach dziecka. Jest to dokument, w którym spisane są wszystkie prawa dzieci, po to aby zapewnić najmniejszym obywatelom świata przynajmniej podstawowe standardy wychowania, opieki i ochrony. Jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych zapisów prawa międzynarodowego na świecie - obowiązuje w niemal wszystkich państwach. 

Katalog praw i wolności obejmuje prawa cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne i z założenia w niewielkim zakresie uwzględnia prawa ekonomiczne (dziecko winno się uczyć, a nie pracować). 

Konwencja o Prawach Dziecka jednoznacznie chroni dzieci przed wszelkimi formami przemocy fizycznej (artykuł 19) oraz przed poniżającym traktowaniem i karaniem (artykuł 37). Problem te są niestety nadal aktualne w wielu społeczeństwach, dlatego 19 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

Chciałam podkreślić, że za słowem przemoc kryje się nie tylko stosowanie kar cielesnych, ale również słownych nieadekwatnych do przewinień. Nieznajomość etapów rozwojowych dzieci jest najczęstszą przyczyną nieadekwatnych wymogów stawianych dziecku. Dzieci nie są z natury złe, złośliwe, manipulujące. Pewna zachowania muszą się pojawić w toku ich rozwoju, gdyż są jego podstawą, dzięki nim dziecko uczy się co mu wolno a czego nie. Jeśli rodzice czegoś zabraniają, to dzieci będą wielokrotnie testować, czy ten zakaz obowiązuje zawsze i od czego zależy. Jeśli rodzice są konsekwentni, to po pewnym czasie dzieci zaczynają zakaz przestrzegać, jeśli nie - to dziecko sprawdza dalej. 

Dzieci są często karane za zachowania, które nie są złe, czy niewłaściwe, ale wynikające z ich naturalnej potrzeby zwrócenia na siebie uwagę. Czyż nie jest tak, że widząc bawiące się dziecko, nie zwracamy na niego uwagi, w końcu jest takie grzeczne. Dopiero gdy zaczyna rozrabiać, przerywamy wykonywaną czynność i zajmujemy się naprawianiem niewłaściwego postępowania, utrwalając przy tym tylko złe zachowania. Dziecko jest bacznym obserwatorem i widzi, że bliscy poświęcają mu uwagę, tylko wówczas gdy coś nabroi. Aby odnosić sukcesy wychowawcze warto zatem określić dziecku jasno granice, konsekwentnie ich przestrzegać i dostrzegać pozytywne zachowania pociechy. Dzieci często nagradzane i chwalone starają się być jeszcze lepsze. Z drugiej strony, dziecko stale krytykowane dochodzi do wniosku, że jego wysiłki i tak nie mają sensu, skoro rodzice okazują jedynie niezadowolenie. 

A oto rady jak skutecznie chwalić dziecko, proponowane w artykule "Pochwały mają moc" Marleny Trąbińskiej-Haduch: 

• pochwały muszą być skierowane na konkretne zachowanie, nie stosuj pochwał ogólnych 
• nagradzaj dziecko za dobre zachowanie 
• chwal każdy mały kroczek dziecka ku pożądanemu zachowaniu 
• próbuj wyłapać dobra zachowania u dziecka i chwal je 
• pochwal dziecko kiedy zaprzestało negatywnego zachowania 

Chwaląc pamiętaj: 

• opisz co widzisz: widzę misie poukładane na półkach i klocki w pudełku 
• opisz co czujesz: przyjemnie jest wejść do twojego pokoju i zobaczyć porządek 
• podsumuj godne pochwały zachowanie dziecka: Cieszę się, że umiesz uporządkować swoje zabawki 

Pułapki i szanse dobrej pochwały: 

• gdy oceniasz zachowanie lub twórczość dziecka mówiąc: ładnie, pięknie, ślicznie, wspaniale, dziecko nie wie co to tak naprawdę znaczy. Ważne by nasza pochwała była opisowa i szczegółowa, a nie ogólna. Dzięki temu dziecko zobaczy, że jesteśmy nim naprawdę zainteresowani 
• unikaj takiej pochwały w której ukryte jest przypomnienie wcześniejszego niepowodzenia: no widzisz jak chcesz to potrafisz 
• rujnuje naszą pochwałę wyraz ALE , np.: Cieszę się, że posprzątałeś swój pokój, ale szkoda, ze ubrania nadal leżą na krześle 
• Lepiej unikać komunikatów: jestem z Ciebie tak dumna, powiedzmy raczej: Możesz być z siebie dumny - dziecko ma wtedy pewność siebie 

 

Reforma edukacji

Szukaj na stronie