RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

PRZEWODNICZĄCA: Elżbieta Danel

ZASTĘPCA: Magdalena Gościniak

SKARBNIK: Beata Kołacz

SEKRETARZ: Ewelina Kurczyk

 

CZŁONKOWIE RADY:

GRUPA 1: Martyna Skalska, Patrycja Konicka, Monika Gołyszny

GRUPA 2: Beata Kołacz, Marta Bura, Justyna Czerwińska

GRUPA 3: Elżbieta Danel, Anna Werner, Agnieszka Ciwińska

GRUPA 4:Elżbieta Gołyszny, Ewelina Kurczyk, Ewelina Pisarek 

GRUPA 5:Magdalena Puda, Magdalena Gościniak, Kinga Kubaczka

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reforma edukacji