Dlaczego zajęcia w naszym przedszkolu są ciekawe?

 Zajęcia w naszym przedszkolu prowadzone są w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa Iwony Brody, który jest zgodny z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego. Wyznacza on nauczycielom główną ścieżkę, która prawidłowo realizowana zapewnia wychowankom właściwe przygotowanie do podjęcia nauki szkolnej. Tym jednak co sprawia, że zajęcia są atrakcyjne i interesujące dla dziecka jest stosowanie przez nauczycieli rozmaitych metod i technik w czasie zajęć. Nauczyciele wykorzystują w swej pracy elementy kinezjologii edukacyjnej, nauki globalnego czytania wg. J.Majchrzak oraz metody: wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wg. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, metodę Marii Montessori, metodę wychowania muzycznego Carla Orffa czy aktywnego słuchania muzyki metodą Batii Strauss, metodę zajęć ruchowych wg. W. Sherbourne, R. Lebana, M. Bogdanowicz, oraz pedagogiki zabawy. Biorąc aktynie udział w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczyciele wciąż doskonalą swój warsztat pracy, co przekłada się na oryginalność prowadzonych zajęć. Duża baza środków dydaktycznych, którymi dysponuje przedszkole umożliwia im zastosowanie zdobytej wiedzy i wiadomości, a organizowane zabawy stają się atrakcyjniejsze dla małych wychowanków.

Prezentacja multimedialna ukazująca przebieg zajęć prowadzonych 
Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz


 

 

Reforma edukacji

Szukaj na stronie