Polityka prywatności fanpage Facebook  

Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.

§1

Administrator

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Mnichu, ul. Kopernika 19, 43-520 Chybie, REGON: 072357855.

2.   Mogą się Państwo skontaktować z placówką:

a)  listownie, na adres siedziby,

b) e-mailem, na adres poczty elektronicznej,

c)  telefonicznie.

Dane są dostępne na stronie internetowej przedszkola oraz na profilu Facebook.

           3.   Kontakt do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

§2

Pojęcia używane w Polityce prywatności 

Jeżeli w dalszej części Polityki prywatności zauważą Państwo jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to należy je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

„FB” – portal społecznościowy Facebook, dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com oraz aplikację mobilną Facebook,

„Fanpage” – nasz fanpage znajdujący się na FB,

* „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności,

„RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§3

Zabezpieczenie danych osobowych

1. Wszystkie dane osobowe, które zbieramy na naszym Fanpage przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO. Administratorem Państwa danych jest także Facebook Ireland Ltd., z którym zawarliście Państwo umowę, która uprawnia do korzystania z FB. Bliższe informacje o tym jak Facebook Ireland Ltd. przetwarza dane osobowe znajdą Państwo https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Fanpage. FB również stosuje swoje zabezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji na ten temat proszę się skontaktować z FB.

 

  

 

§4

Prawa dotyczące danych osobowych

1.   Przetwarzamy Państwa dane osobowe, dlatego:

a)  mają Państwo dostępu do swoich danych osobowych,

b) mogą Państwo dokonywać ich sprostowania,

c)  mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,

d) mają Państwo prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

2.   Jeśli chcą państwo skorzystać ze swoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej, prosimy o kontakt  z placówką. Nasze dane kontaktowe znajdują się w §1 ust. 3 Polityki prywatności.

3. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw wobec FB, to więcej informacji znajdą Państwo pod podanym linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

 

§5

Prawo sprzeciwu

 

1. Po podaniu Administratorowi danych osobowych, mogą Państwo skorzystać z prawa do sprzeciwu, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów - taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją.

2.   Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa sprzeciwu, prosimy o kontakt z placówką. Nasze dane kontaktowe znajdują się w §1 ust. 3 Polityki prywatności.

 

§ 6

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem, to mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych: www.uodo.gov.pl.

 

§ 7

Anonimowość

Nie mają Państwo możliwości korzystania z Fanpage w sposób anonimowy.

 

§ 8

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

Polityka znajduje się na naszym Fanpage oraz na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Polityka Prywatności FB”.

 

§ 9

Korzystanie z Fanpage

Jeżeli korzystają Państwo z naszego Fanpage, prosimy zwróć uwagę na następujące aspekty:

1. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

·     udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które skierują Państwo do nas,

·     prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,

·     udostępniania Państwu naszych postów jako osobie obserwującej nasz Fanpage,

·  informowania o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników FB,

·    statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących. Dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi.      

           2.  Jakie mają Państwo prawa?

Opisaliśmy je w §4 i §5 Polityki.

           3.  Czy muszą Państwo podawać nam swoje dane?

Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez FB zasady, będziemy widzieli Państwa imię, nazwisko oraz zdjęcie profilowe jeżeli napiszą lub skomentują Państwo nasz post.

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

• identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych),

• zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek),

• inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage - użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne,

• treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

           4.  Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

           5.  Co jest prawnie uzasadnionym interesem przedszkola?

Odpowiedź na Państwa wiadomości i komentarze, dostarczanie Państwu postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą analizy danych statystycznych związanych z Fanpage.                                                                                                   

           6.  Komu przekażemy Państwa dane osobowe?

Facebook Ireland Ltd.

           7.  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

a)    potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Państwa sprawy:

W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń,

b)    obserwowania przez Państwa Fanpage:

Proszę pamiętać, że mogą Państwo zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.

 

Reforma edukacji

Szukaj na stronie