Oddział I:Grupa maluszków

 

Plac zabaw. Trzylatek. Miesięczny plan pracy – maj

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Kształtowanie przynależności do rodziny.

·        Uwrażliwianie na potrzebę zapamiętywania nazwy ulicy, na której się mieszka.

·        Doskonalenie umiejętności liczenia.

·        Zabawy figurami geometrycznymi.

·        Podawanie nazwy swojej miejscowości.

·        Kształtowanie tożsamości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska.

·        Budzenie przywiązania do swojego kraju.

·        Poznanie flagi – symbolu narodowego.

·        Kształtowanie oraz wzmacnianie mięśni stóp i nóg, wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała.

·        Poznanie godła – symbolu narodowego.

·        Ilustrowanie ruchem treści piosenki, reagowanie ruchem na zmiany tempa.

·        Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.

·        Rozróżnianie dźwięków cichych i głośnych w trakcie zabaw z instrumentami perkusyjnymi.

·        Reagowanie na umówione sygnały.

·        Rozróżnianie i określanie dźwięków przyrody.

·        Rozwijanie kreatywności ruchowej w trakcie zabaw muzycznych.

·        Doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej podczas rozwiazywania zagadek słuchowych.

·        Zachęcanie do samodzielnego konstruowania instrumentów perkusyjnych.

·        Rozwijanie umiejętności rozumienia własnych uczuć.

·        Doskonalenie umiejętności słuchania i rozumienia tekstu opowiadania.

·        Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze smutkiem.

·        Kształtowanie postaw prospołecznych, wdrażanie do empatii.

·        Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze strachem.

·        Doskonalenie pamięci przez naukę krótkich rymowanek.

·        Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez malowanie.

·        Rozpoznawanie nastrojów muzyczny.

·        Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji przez ruch i muzykę.

·        Usprawnianie umiejętności ruchowych poprzez taniec.

·        Dostrzeganie roli taty i mamy w życiu dziecka.

·        Swobodne posługiwanie się pojęciami jakościowymi w rozmowie – dostrzeganie przeciwieństw.

·        Rozwijanie mowy poprzez swobodne wypowiadanie się na temat swoich rodziców.

·        Podawanie nazw członków rodziny.

·        Zauważanie fizycznych podobieństw.

·        Ukazanie codziennych obowiązków domowych.

·        Zachęcanie do pomagania rodzicom w codziennych obowiązkach.

·        Wdrażanie do zgodnej zabawy podczas wspólnych działań.

·        Zachęcania do kreatywności poprzez interpretację utworów muzycznych i literackich.

 

 

Zadania do codziennej realizacji:

1.     Zabawy dowolne w kącikach zainteresowańzachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.

2. Zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.

3. Zabawy przy muzyce- ruchowo-rytmiczne- rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki    rytmem

4. Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.

5. Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.

6. Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami- rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej

7. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.

8. Zabawy ruchowe- nabywanie umiejętności zgodnej zabawy, respektowania zasad zabawy, współdziałania z dziećmi w zabawie. 

 

       Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 

TEMATYKA MIESIĄCA MAJ 2019:

 1. Polska to mój dom

/Mój dom , Moja miejscowość ,Polska to mój kraj, Symbole narodowe – flaga, godło/

    

2. W krainie muzyki

/Wesołe piosenki, Instrumenty,

Muzyka wokół nas, Mała orkiestra, Instrumenty wokół nas/

    

3. Wrażenia i uczucia

/Co ja czuję, W płaczu nie ma nic złego,

 Jak pozbyć się strachu, Uczymy się wyrażać emocje, Muzyczne opowieści /

     

 4. Święto mamy i taty

/ Moi rodzice, Lubię robić niespodzianki, Moja rodzina, Pomagam mamie i tacie,  Piknik rodzinny

 

 

 

Miesięczny plan pracy – styczeń 2019:

I. Zadania do codziennej realizacji:

•Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do zgodnych zabaw.

•„Powitanka” – stwarzanie miłej i życzliwej atmosfery.

•Zabawy wprowadzające do tematu dnia – zabawy paluszkowe, rozwiązywanie zagadek,   słuchanie wiersza, słuchanie piosenek, praca z obrazkiem, zabawy muzyczno-ruchowe, osłuchanie z piosenką, ćwiczenia oddechowe.

•Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.

•Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

•Słuchanie tekstów czytanych przez N.

•Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Prowadzenie obserwacji przyrody. Zabawy integracyjne na świeżym powietrzu. Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu. Zwrócenie uwagi na kolejność wkładania ubrań.

•Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

II. Tematyka miesiąca

1.  Witamy Nowy Rok

2. Co można robić zimą

3. Święto babci i dziadka

    4. Zimowe mistrzostwa sportowe

 

 

 

Zadania wychowawczo – dydaktyczne na grudzień:

·        Zapoznanie z tradycjami Bożego Narodzenia – pieczenie pierniczków.

·        Rozwijanie zmysłów: dotyku i węchu.

·        Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie podczas wspólnego ubierania   choinki.

·        Rozumienie określeń: na górze, na dole, wysoko, nisko.

·        Poznawanie zwyczajów świątecznych – składanie życzeń.

·        Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie.

·        Wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia – potrawy   wigilijne.

·        Wdrażanie do kulturalnego zachowania przy stole.

·        Wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia – dodatkowe   nakrycie.

·        Nakrywanie do stołu – posługiwanie się określeniem tyle samo.

·        Zapoznanie ze zwyczajem mikołajkowym.

 

Tematyka na grudzień:

1.     Grudniowe życzenia /marzenia duże i małe, piszemy list do św. Mikołaja, paczki – paczuszki, pomocnicy św. Mikołaja, Mikołajki/

2.     Święta za pasem /świąteczne porządki, ozdoby choinkowe, łańcuchy i girlandy, zapachy świąt, kolorowa choinka/

3.     Świąteczne tradycje /piękne kartki i życzenia, pierwsza gwiazdka, wigilijne smakołyki, przy   świątecznym stole, rodzinne kolędowanie/

 

 

Reforma edukacji