Artykuły

Informacje o przedszkolu

  

Organ prowadzący przedszkole: Wójt gminy Chybie
Dyrektor przedszkola: mgr Małgorzata Kowalczyk
Liczba oddziałów ogółem: 5
Liczba dzieci ogółem: 121
Liczba nauczycieli ogółem: 7
Średnia liczba dzieci w oddziale: 22
Liczba budynków, w których mieści się przedszkole: 1
Przedszkole posiada:
- pięć sal zajęć

- gabinet terapeutyczny

- zaplecze kuchenne

- szatnie

- pokój socjalny

- ogród przedszkolny

 

 

Współpracujemy z Teatrem „Kwadryga” z Bielska, Teatrem „Własnym” z Chorzowa, z Krakowską Agencją Artystyczną działającą przy TV Kraków, z Teatrem „Ptak” z Bielska, Teatrem Iluzji Rafała Mulki, „Baśniową Kapelą” z Krakowa, Zespołem „Duo-FiX” z Cieszyna, „Artkompanią” z Chybia. Na terenie przedszkola organizujemy zajęcia z udziałem znanych artystów, organizujemy cykle spotkań teatralnych i muzycznych / raz w miesiącu/. Nasze dzieci biorą udział w konkursach organizowanych przez GOK w Chybiu, Akcję Katolicką oraz konkursach ogólnopolskich Przystąpiliśmy do programu „Domestos” oraz „Przedszkole bez alergii” W przedszkolu organizujemy cykliczne imprezy dla dzieci i rodziców /m.in. Pikniki rodzinne../, Organizujemy dni otwarte dla dzieci, które z różnych względów nie mogą i nie uczęszczają do przedszkola. Ściśle współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

 

Reforma edukacji