Artykuły

Historia Przedszkola Publicznego w Mnichu

Przedszkole w Mnichu jest jednym z przedszkoli w gminie Chybie. Przedszkole mieści się w budynku wolnostojącym, ogrodzonym, przy ul. Kopernika 19 w Mnichu. Przedszkole posiada duży ogród wykorzystywany do zajęć i zabaw dzieci. Budynek w którym mieści się placówka jest dwu kondygnacyjny. Na piętrze mieszczą się sale grup młodszych, kancelaria oraz zaplacze kuchenne, na parterze sale grup starzsych, pomieszczenia gospodarcze oraz kotłownia. W tym budynku przedszkole funkcjonyje od 1 września 1979 r. W roku 2005 na cele przedszkolne zostało przekazane mieszkanie znajdujace się w budynku przedszkola. Obecnie znajdują się tam sale zajęć.
Funkcję dyrektora do roku 1990 sprawowała p. Helena Kopiec. Jako nauczycielki zatrudnione były wówczas p. Stefania Żerdka oraz p. Jolanta Waleczek. Od 1984 r.w miejsce wyżej wymienionych nauczycielek, które przeszły do pracy w Przedszkolu w Chybiu zatrudnione zostały p. Dorota Filapek oraz p. Bogumiła Król (obecnie Dopart), a w roku 1988 dołączyła do powyższego zespołu p. Ewa Kapias (obecnie Nauczycielka Przedszkola Publicznego w Chybiu). W latach 1990 - 2009 funkcję dyrektora sprawowała p. Bogumiła Dopart. 
W roku 1991 utworzony został trzeci odziała i zatrudniona została p. Jolanta Szpyra oraz Barbara Uchyła.
Od roku 2009 funkcję dyrektora pełni p. Krystna Sikora.

 

Reforma edukacji