Artykuły

1. Zarządzenie nr 10/WG/2019 Wójta Gminy Chybie z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chybie na rok szkolny 2019/2020

 

 

2. Uchwała Nr XXIV/207/2017 Rady Gminy Chybie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Chybie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

3.Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola na rok szkolny 2019/2020

 

4.Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej

 

5.Oświadczenie o planowanym czasie pobytu kandydata w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020

 

6.Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

 

7.Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 

8.Oświadczenie o korzystaniu przez rodzinę kandydata ze świadczeń pomocy społecznej

 

9.Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 przez rodzeństwo kandydata

 

 

 

 

 

 

Reforma edukacji